Basisuddannelsen

SULT-basisuddannelsen er til dig, som arbejder med børn, unge og voksne ramt af en spiseforstyrrelse samt deres pårørende.

Uddannelsen er for alle fagpersoner, som søger råd og vejledning til bedre at kunne forstå og møde mennesker, som kæmper med en spiseforstyrrelse. SULT-basisuddannelsen vil give dig viden og kompetencer til at kunne mestre arbejdet med spiseforstyrrelser og dermed bidrage til indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at hjælpe børn, unge og voksne med en spiseforstyrrelse samt deres pårørende.

På forløbet vil du blive undervist af erfarne eksperter på området, som deler ud af deres viden og oplevelser inden for fagområdet.

Gruppesparring og erfaringsudveksling

Uddannelsen kombinerer teori og praksis og er baseret på forelæsninger, gruppearbejde, kliniske demonstrationer og faglig sparring. 

På uddannelsen deltager 50 kursister, som inddeles i grupper med afsæt i deres faglige baggrund. Grupperne ledes af en tovholder fra SULT-akademiet, som efter endt uddannelse tilbyder sessioner med faglig sparring til kursister, som ønsker at tilkøbe dette.

Ansøgning og deltagelse

SULT-basisuddannelsen er for alle, som arbejder eller ønsker at arbejde med målgruppen af børn, unge og voksne, som er berørt af en spiseforstyrrelse. Du skal ansøge om en plads på uddannelsen, hvis du ønsker at tilegne dig større viden om målgruppen og opnå kompetencer i konkrete handlemuligheder. Der stilles ingen krav til kursisternes uddannelsesmæssige baggrund. Alle fagprofessionelle er velkomne. På de to kursusdage opnår du bl.a. gruppesparring med de andre deltagere og vidensdeling fra erfarne fagfolk.

Vil du gerne med på SULT-basisuddannelsen, skal du skrive en mail til kursus@sultakademiet.dk med dit fulde navn, arbejdsgiver og stillingsbetegnelse.

Praktisk

Datoer for afholdelse: Afventer dato

Pris: 2900 kr.

Afholdelsessted: Uddannelsen vil blive afholdt digitalt over Platformen Zoom.

Forelæsninger

Forelæsning 1: Hvordan forstår vi spiseforstyrrelser? v. Finn Skårderud og Inger Becker.

En spiseforstyrrelse er en kompliceret lidelse, og der kan være mange årsager til, hvorfor mennesker udvikler en sådan. I denne forelæsning vil vi give en grundlæggende introduktion til spiseforstyrrelser, og hvordan man kan forstå disse. 

Forelæsning 2: Hvordan møder vi spiseforstyrrelser? v. Finn Skårderud.

Ingen spiseforstyrrelser er ens. Vi kigger nærmere på det første møde og taler om, hvordan vi som fagpersoner handler og forholder os. Gennem gruppearbejde arbejdes der med egne erfaringer fra praksis. Hvad er vigtigt ved det første møde? 

Forelæsning 3: Fokus på krop og sind. v. Finn Skårderud.

Arbejdet med spiseforstyrrelser er dobbeltsporet. Vi kigger nærmere på specifikke udfordringer i behandlingen. Specielt hvordan man arbejder symptomrettet med f.eks. svingende motivation, vægtnedgang, opkast, måltider, overspisning, og hvordan man samtidigt holder fokus på sindet. Gennem gruppearbejde arbejdes der med eksempler fra praksis. 

Forelæsning 4: Gruppeøvelse. v. Maria Guala.

Forelæsning 5: Spiseforstyrrelser rammer hele systemet /familien. v. Inger Becker.

Det er ikke altid den, som har lidelsen, der lider mest. En spiseforstyrrelse rammer hele familien, og derfor går vi i dybden med, hvordan vi som fagpersoner arbejder med systemet, familien og netværket omkring den ramte. 

Forelæsning 6: Somatik og komplikationer. v. Maria Guala.

Kroppen påvirkes af alle former for spiseforstyrrelser. Kursisterne introduceres til sultens psykologi, og vi arbejder med, hvordan man håndterer somatiske komplikationer og de risici, der kan være forbundet med at udsætte kroppen for uhensigtsmæssig ernæringsadfærd. 

Forelæsning 7: Spiseforstyrrelser og komorbiditet. v. Maria Guala.

Hvad betyder komorbiditet i behandlingen af spiseforstyrrelser? Under dette tema arbejder vi med, hvordan vi som fagpersoner håndterer og hjælper mennesker, der foruden en spiseforstyrrelse også lider af en eller flere andre psykiske lidelser. 

Forelæsning 8: Hvordan rammes jeg og vi, som arbejder med spiseforstyrrelser? v. Inger Becker.

Spiseforstyrrelser er ofte forbundet med stor ambivalens og afmagt. Hvad gør det ved os som fagpersoner, når vi f.eks. oplever daglige afvisninger og ambivalens i forhold til behandling? Vi skal arbejde med egne følelsesmæssige reaktioner og terapeutfaktorer. 

Forelæsning 9: Fra dobbeltsporet til trippelsporet. v. Line K. Sidenius.

Vi sætter fokus på, hvordan behandling og rehabilitering af mennesker med en spiseforstyrrelse bør have et fysisk, psykisk og socialt fokus. Kursisterne præsenteres for eksempler på socialfaglige indsatser og metoder – samt for erfaringer med at skabe sociale interventioner.

Forelæsning 10: Rehabilitering i forskellige kontekster. v. Line Sidenius.

Vi kigger nærmere på behandlingen af spiseforstyrrelser i forskellige kontekster, og hvordan der kan opstå udfordringer, når forskellige instanser ikke taler samme sprog. Hvordan sikrer vi f.eks. det gode tværsektorielle samarbejde, så de ramte mødes med den bedst mulige behandling.

Kursusbevis efter endt uddannelse

Efter endt uddannelsesforløb, vil du modtage et kursusbevis, som viser din deltagelse i SULT-basisuddannelsen.

Undervisere på SULT-basisuddannelsen

Finn Skårderud: Professor og stifter af Villa SULT, Institut for Spiseforstyrrelser-

Bente Sommerfeldt: Psykologspecialist og faglig direktør i Villa SULT, Institut for Spiseforstyrrelser

Line K. Sidenius: Direktør i Askovhus.

Inger Becker: Sygeplejerske og psykoterapeut ved enhed for spiseforstyrrelser, Aalborg Universitetshospital.

Maria Mercedes Guala: Speciallæge i psykiatri og psykoterapi

Har du spørgsmål? Du er altid meget velkommen til at kontakte os på post@sultakademiet.dk, hvis du vil høre mere om SULT-basisuddannelsen.