Forældrehjælpen

Er du forældre til et barn med spiseforstyrrelse? Mangler du redskaber til at kunne tackle hverdagen sammen med dit barn?

SULT’s Forældrehjælpen er et digitalt undervisningstilbud for forældre til børn med en spiseforstyrrelse. Mange kan føle sig magtesløse overfor de stærke kræfter i sygdommen. Det er en smertefuld oplevelse at se sit barn lide og have det vanskeligt. Mange pårørende kan genkende følelser som frygt, sorg og afmagt. Målet med Forældrehjælpen er at du som forældre, får de nødvendige redskaber til at passe på sig selv og kunne takle hverdagen sammen med den, som kæmper med en spiseforstyrrelse.

Undervisning

Gennem undervisning, diskussion og øvelser får du øget dine kompetencer i at forstå og møde spiseforstyrrelser. Du vil opnå indsigt og hjælp til at håndtere udfordringer knyttet til forældrerollen. Du vil få en større forståelse af dit barm, din partner og af dig selv og egne handlingsalternativer.

Vi har plads til 50 deltagere og undervisningen er baseret på digitale forelæsninger af 3 moduler, med psykiater og professor Finn Skårderud. Som deltager vil du modtage tilhørende refleksionsopgaver, som skal arbejdes med i hjemmet. Undervisningen afsluttes i februar med et online seminar med psykologspecialist og pårørendevejleder Bente Sommerfeldt. Her vil du have mulighed for at spare med andre forældre til børn med en spiseforstyrrelse, ligesom du vil modtage rådgivning om, hvordan du kan arbejde med dig selv og rollen som forældre.

Undervisere på Forældrehjælpen

Finn Skårderud
Professor og stifter af Villa SULT, Institut for Spiseforstyrrelser
Bente Sommerfeldt
Psykologspecialist og faglig direktør i Villa SULT, Institut for Spiseforstyrrelser

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding: Send en mail til kursus@sultakademiet.dk med antal deltagere, deltageres fulde navne og din/jeres rolle.

STED: Uddannelsen afholdes digitalt. Vi bruger platformen Vimeo, som du vil få link til.

TID: De 3 undervisningsvideoer bliver tilgængelige i januar og online seminaret afholdes d. 15/2/2022.

Pris: Tilbuddet er gratis.

OBS! tilmeldingen er bindende, og der er 50 pladser i alt. Tilmeldingsfrist er den 27 december 2021.