Kategorier
Uncategorized

Ny uddannelse: Få viden og faglig sparring i arbejdet med spiseforstyrrelser

Afholdes 1. – 2. juni 2021

Det kræver viden og kompetencer at kunne hjælpe mennesker, der lider af en spiseforstyrrelse. Ny digital basisuddannelse kombinerer teori og praksis og klæder fagpersoner på til at kunne forstå og møde mennesker, som kæmper med en spiseforstyrrelse.

I Danmark lider mere end 75.000 mennesker af en spiseforstyrrelse. Lidelserne anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning repræsenterer et alvorligt problem i vores samfund. Det er medicinske tilstande, som reducerer livskvaliteten og ofte har alvorlige fysiske, psykiske og sociale følger for de ramte og deres pårørende.

Med SULT basisuddannelsen ønsker SULT-akademiet at fremme fagpersoners kompetencer inden for diagnosticering, behandling og social rehabilitering af mennesker med en spiseforstyrrelse. Et selvstændigt mål for uddannelsen er blandt andet at skabe gode rammer for videndeling blandt fagpersoner, som arbejder med målgruppen af børn, unge og voksne, der er ramt af en spiseforstyrrelse.

”I SULT-akademiet får vi løbende henvendelser fra fagfolk og ansatte i kommuner, som søger råd og viden om rehabilitering af mennesker med en spiseforstyrrelse. Vi ser derfor et stort behov for et uddannelsestilbud som SULT basisuddannelsen. Vi er stolte af at have skræddersyet et fagligt spændende program, hvor vi kombinerer teori og praksis – og hvor vi samtidig skaber gode rammer for faglig sparring og kompetenceudveksling på tværs af organisationer,” siger bestyrelsesformand i SULT-akademiet Line Sidenius.  

Et rum hvor fagligheder mødes

Mange faggrupper er hver dag i kontakt med mennesker, der enten har eller udviser symptomer på en spiseforstyrrelse. SULT Basisuddannelsen er for alle, som arbejder med målgruppen af børn, unge og voksne, som er berørt af spiseforstyrrelse. Der stilles derfor ingen krav til kursisternes uddannelsesmæssige baggrund, da undervisningen blot vil blive tilrettelagt herudfra.

Bag uddannelsen står et fagligt bredt hold af kompetente eksperter fra Danmark og Norge, som har mange års erfaring med forskning, behandling og udvikling af nye indsatser på spiseforstyrelsesområdet.

SULT-akademiets søsterorganisation Villa SULT – Institut for spiseforstyrrelser i Norge er med til at tilrettelægge undervisningen, og konkret vil professor Finn Skårderud og psykologspecialist Bente Sommerfeldt være at finde blandt underviserne.

Gode rammer for digital undervisning

SULT Basisuddannelsen afholdes i år som et digitalt forløb den 1. – 2. juni efterfulgt af et tilbud om gruppesupervision. Men selvom kursisterne kommer til at modtage undervisning via en skærm, så kommer uddannelsen alligevel til at byde på gruppearbejde og kommunikation med hinanden på tværs af holdet, understreger bestyrelsesformand Line Sidenius.

”Det har været helt afgørende for os at skabe et digitalt læringsrum, hvor vi tager højde for de udfordringer, der kan være forbundet med at blive undervist over en skærm. Vi kommer derfor til at gøre brug af en meget varieret undervisningsform med masser af øvelser, caseopgaver og gruppearbejde faciliteret af vores dygtige gruppeledere,” siger hun.

For alle kursister vil der også være mulighed for at modtage teknisk support både før og under afviklingen af uddannelsesdagene.

Læs mere om program, pris og tilmelding her.

Du finder os på Facebook her.