Velliv Foreningen donerer 50.000 kroner til et nyt pårørendeforløb

Velliv Foreningen donerer 50.000 kroner til et nyt pårørendeforløb

Rollen som pårørende er belastende. Mange forældre til børn med spiseforstyrrelser efterspørger derfor mere hjælp og rådgivning. Et nyt gruppeforløb støttet af Velliv Forneningen skal klæde forældre i Nordvestjylland bedre på til at kunne mestre hverdagen med spiseforstyrrelse i familien.

At være pårørende til et barn med en spiseforstyrrelse er ofte en smertefuld oplevelse.  Det er hårdt at se sit barn lide, mens man som forældre bliver afvist i sit forsøg på at hjælpe. Som pårørende fyldes mange med svære følelser og bliver magtesløse eller bange for sygdommens kræfter. Det er derfor helt afgørende, at man som pårørende har adgang til støtte og vejledning.

”Vi er meget stolte og taknemmelige over, at vi med donationen fra Velliv Foreningen kan igangsætte endnu et gruppeforløb for pårørende, da vi oplever, at behovet for vejledning og støtte er stort. Undersøgelser viser, at mange pårørende oplever psykisk mistrivsel som konsekvens af den belastning, der er forbundet med at have spiseforstyrrelse i familien, og det har gruppeforløbet til formål at forebygge” siger Dorte Nielsen, daglig leder i SULT-akademiet Danmark.    

Pårørende skal mødes med pårørende

Familien er en vigtig ressource og bør inddrages i behandlingen af ham eller hende med en spiseforstyrrelse, men troen på egne evner kan være svækket hos mange familier som følge af den krise og sorg, de befinder sig i. Med SULT-akademiets gruppeforløb ønsker vi at støtte og hjælpe forældrene, mens de indgår i et fællesskab, hvor de kan dele erfaringer med andre.

Konkret består gruppeforløbet af foredrag, individuel rådgivning og to workshops, hvor forældrene opnår mere viden om spiseforstyrrelser, pårørenderoller og deres egne personlige behov og reaktionsmønster i en hverdag med spiseforstyrrelse i familien.

”Vi ved af erfaring fra tidligere forløb, at det har stor værdi for de pårørende at deltage i et forløb, hvor de tilegner sig konkrete værktøjer sammen med andre forældre, som står i en lignende situation. Der er aldrig to spiseforstyrrelser, som er ens, men at få visheden om, at man ikke er alene med sine tanker og følelser, opleves at have stor værdi,” siger Dorte Nielsen.

Projektet starter i vinteren 2020. Med støtten fra Velliv Foreningen er pårørendeforløbet et gratis tilbud til forældre bosat i og omkring Nordvestjylland.

Du kan læse mere om projektet og Velliv Foreningens begrundelse for at støtte gruppeforløbet lige her.